Dec
12


目前只去过欧洲这些国家和城市:
法国:里昂、巴黎、尼斯、戛纳、马赛、埃兹、特鲁瓦、第戎、科尔马、埃吉桑
意大利:罗马、佛罗伦萨、比萨、威尼斯、米兰、五渔村、都灵、文蒂米莉亚
瑞士:日内瓦、苏黎世、卢塞恩、因特拉肯、洛桑
列支敦士登:瓦杜兹
比利时:布鲁塞尔、根特、布鲁日、安特卫普
匈牙利:布达佩斯
捷克:布拉格
西班牙:马德里、巴塞罗那、塞维利亚、塞戈维亚
葡萄牙:里斯本
奥地利:维也纳、萨尔茨堡、哈尔施塔特
德国:波恩、富森、法兰克福、慕尼黑、柏林、科隆
荷兰:阿姆斯特丹、鹿特丹、海牙、利瑟
梵蒂冈
希腊:雅典、奥林匹亚、圣托里尼、米克诺斯
土耳其:伊斯坦布尔
瑞典:斯德哥尔摩、林雪平、哥德堡
芬兰:赫尔辛基、图尔库
冰岛:雷克雅未克、维克
挪威:奥斯陆、松恩峡湾
丹麦:哥本哈根
摩纳哥
爱尔兰:都柏林
俄罗斯:莫斯科、圣彼得堡
克罗地亚:杜布罗夫尼克
英国:伦敦、爱丁堡、剑桥、牛津、巴斯、约克、利物浦、温莎、加的夫、、比斯特、利兹
卢森堡

肥肥安游遍全世界 —— Netherlands(2019.10)
http://www.iamvivian.com/archives/2019/11/fei-fei-an-you-bian-quan-shi-jie-netherlands.html

肥肥安游遍全世界 —— Belgium(2019.10)
http://www.iamvivian.com/archives/2019/11/fei-fei-an-you-bian-quan-shi-jie-belgium.html

肥肥安游遍全世界 —— Luxembourg(2019.10)
http://www.iamvivian.com/archives/2019/11/fei-fei-an-you-bian-quan-shi-jie-luxembourg.html

肥肥安游遍全世界 —— France(2019.10)
http://www.iamvivian.com/archives/2019/10/fei-fei-an-you-bian-quan-shi-jie-france.html

肥肥安游遍全世界 —— Liechtenstein(2018.10)
http://www.iamvivian.com/archives/2018/11/fei-fei-an-you-bian-quan-shi-jie-liechtenstein.html

肥肥安游遍全世界 —— Switzerland(2018.10)
http://www.iamvivian.com/archives/2018/11/fei-fei-an-you-bian-quan-shi-jie-swiss.html

肥肥安游遍全世界 —— Italy(2018.10)
http://www.iamvivian.com/archives/2018/11/fei-fei-an-you-bian-quan-shi-jie-italy.html

肥肥安游遍全世界 —— Greece(2018.9-10)
http://www.iamvivian.com/archives/2018/10/fei-fei-an-you-bian-quan-shi-jie-greece.html

肥肥安游遍全世界 —— 希意梵瑞列先导篇(2018)
http://www.iamvivian.com/archives/2018/09/fei-fei-an-you-bian-quan-shi-jie-xi-yi-fan-rui-lie-xian-dao-pian.html

肥肥安游遍全世界 —— Ventimiglia(2017.5)
http://www.iamvivian.com/archives/2017/08/fei-fei-an-you-bian-quan-shi-jie-ventimiglia.html#more-1410

肥肥安游遍全世界 —— Paris(2017.5)
http://www.iamvivian.com/archives/2017/06/fei-fei-an-you-bian-quan-shi-jie-paris.html

肥肥安游遍全世界 —— Lyon(2017.5)
http://www.iamvivian.com/archives/2017/06/fei-fei-an-you-bian-quan-shi-jie-lyon.html

肥肥安游遍全世界 —— Nice(2017.5)
http://www.iamvivian.com/archives/2017/07/fei-fei-an-you-bian-quan-shi-jie-lyon-2.html

肥肥安游遍全世界 —— Monaco、Eze(2017.5)
http://www.iamvivian.com/archives/2017/08/fei-fei-an-you-bian-quan-shi-jie-monaco.html#more-1409

肥肥安游遍全世界 —— Vienna(2016.10)
http://www.iamvivian.com/archives/2016/10/fei-fei-an-you-bian-quan-shi-jie-austria.html

肥肥安游遍全世界 —— Hungary(2016.10)
http://www.iamvivian.com/archives/2016/11/fei-fei-an-you-bian-quan-shi-jie-hungary.html

肥肥安游遍全世界 —— Czech(2016.10)
http://www.iamvivian.com/archives/2016/11/fei-fei-an-you-bian-quan-shi-jie-czech.html

肥肥安游遍全世界——Salzburg、Hallstatt(2016.10)
http://www.iamvivian.com/archives/2016/10/fei-fei-an-you-bian-quan-shi-jie-salzburghallstatt.html#more-1357

肥肥安游遍全世界 —— Lisboa(2015.10)
http://www.iamvivian.com/archives/2016/01/fei-fei-an-you-bian-quan-shi-jie-portugal.html#more-1237

肥肥安游遍全世界 —— Sevilla(2015.10)
http://www.iamvivian.com/archives/2016/01/fei-fei-an-you-bian-quan-shi-jie-sevilla.html

肥肥安游遍全世界 —— Segovia(2015.10)
http://www.iamvivian.com/archives/2015/12/fei-fei-an-you-bian-quan-shi-jie-segovia.html

肥肥安游遍全世界 —— Madrid(2015.10)
http://www.iamvivian.com/archives/2015/12/fei-fei-an-you-bian-quan-shi-jie-madrid.html

肥肥安游遍全世界 —— Barcelona(2015.10)
http://www.iamvivian.com/archives/2015/11/fei-fei-an-you-bian-quan-shi-jie-barcelona.html

肥肥安游遍全世界 —— 西班牙葡萄牙准备篇(2015.10)
http://www.iamvivian.com/archives/2015/11/fei-fei-an-you-bian-quan-shi-jie-barcelona-2.html

肥肥安游遍全世界 —— Frankfurt(2014.10)
http://www.iamvivian.com/archives/2014/12/fei-fei-an-you-bian-quan-shi-jie-frankfurt.html

肥肥安游遍全世界 —— Bonn(2014.10)
http://www.iamvivian.com/archives/2014/12/fei-fei-an-you-bian-quan-shi-jie-bonn.html

肥肥安游遍全世界 —— Cologne(2014.10)
http://www.iamvivian.com/archives/2014/11/fei-fei-an-you-bian-quan-shi-jie-cologne.html

肥肥安游遍全世界 —— Berlin(2014.10)
http://www.iamvivian.com/archives/2014/11/fei-fei-an-you-bian-quan-shi-jie-berlin.html

肥肥安游遍全世界 —— Fussen(2014.10)
http://www.iamvivian.com/archives/2014/11/fei-fei-an-you-bian-quan-shi-jie.html

肥肥安游遍全世界 —— Munich(2014.10)
http://www.iamvivian.com/archives/2014/10/fei-fei-an-you-bian-quan-shi-jie-germany-2.html

肥肥安游遍全世界——Germany签证、酒店、飞机(2014.10)
http://www.iamvivian.com/archives/2014/10/fei-fei-an-you-bian-quan-shi-jie-germany.html

肥肥安游遍全世界 —— 北欧俄罗斯13日游
http://www.iamvivian.com/archives/2013/10/explore-the-world-fertilizer-ann-nordic.html

肥肥安游遍全世界——坐MSC邮轮游Croatia(2012)
http://www.iamvivian.com/archives/2013/04/fertilizer-security-anywhere-in-the-world-to-sit-the-msc-cruises-swim-croatia.html

肥肥安游遍全世界——坐MSC邮轮游Venice(2012)
http://www.iamvivian.com/archives/2013/03/fertilizer-security-anywhere-in-the-world-to-sit-the-msc-cruises-swim-venice.html

肥肥安游遍全世界——坐MSC邮轮游Corfu(2012)
http://www.iamvivian.com/archives/2013/02/fertilizer-security-anywhere-in-the-world-to-sit-the-msc-cruises-swim-corfu.html

肥肥安游遍全世界——坐MSC邮轮游Santorini(2012)
http://www.iamvivian.com/archives/2013/02/fertilizer-security-anywhere-in-the-world-to-sit-the-msc-cruises-swim-santorini-2.html

肥肥安游遍全世界——坐MSC邮轮游Mykonos(2012)
http://www.iamvivian.com/archives/2013/01/fertilizer-security-anywhere-in-the-world-to-sit-msc-cruises-tour-mykonos.html

肥肥安游遍全世界——坐MSC邮轮游Athens(2012)
http://www.iamvivian.com/archives/2013/01/fertilizer-security-anywhere-in-the-world-to-sit-msc-cruises-tour-athens.html

肥肥安游遍全世界——坐MSC邮轮游Katakolon(2012)
http://www.iamvivian.com/archives/2012/12/fertilizer-security-anywhere-in-the-world-sit-msc-cruises-tour-katakolon.html

肥肥安游遍全世界——坐MSC邮轮游Bari(2012)
http://www.iamvivian.com/archives/2012/12/fertilizer-security-anywhere-in-the-world-sit-msc-cruises-barry-articles.html

肥肥安游遍全世界——地中海邮轮MSC MUSICA(2012)
http://www.iamvivian.com/archives/2012/12/fertilizer-security-anywhere-in-the-world-msc-cruises-msc-musica.html

肥肥安游遍全世界 —— Switzerland(2011)
http://www.iamvivian.com/archives/2012/05/fertilizer-security-anywhere-in-the-world-switzerland.html

肥肥安游遍全世界 —— Zurich(2011)
http://www.iamvivian.com/archives/2012/05/fertilizer-security-anywhere-in-the-world-of-zurich.html

肥肥安游遍全世界 —— Florence(2011)
http://www.iamvivian.com/archives/2012/05/fertilizer-security-anywhere-in-the-world-florence.html

肥肥安游遍全世界 —— Vaticano(2011)
http://www.iamvivian.com/archives/2012/04/fertilizer-security-anywhere-in-the-world-vaticano.html

肥肥安游遍全世界 —— Pisa(2011)
http://www.iamvivian.com/archives/2012/04/fertilizer-security-anywhere-in-the-world-pisa.html

肥肥安游遍全世界 —— Roma(2011)
http://www.iamvivian.com/archives/2012/04/fertilizer-security-anywhere-in-the-world-roman-holiday.html

肥肥安游遍全世界 —— Venice(2011)
http://www.iamvivian.com/archives/2012/04/fertilizer-security-anywhere-in-the-world-venice.html

肥肥安游遍全世界 —— Belgium(2011)
http://www.iamvivian.com/archives/2012/03/fertilizer-security-anywhere-in-the-world-belgium.html

肥肥安游遍全世界 —— Netherlands(2011)
http://www.iamvivian.com/archives/2012/03/fertilizer-security-anywhere-in-the-world-netherlands.html

肥肥安游遍全世界 —— Paris(2011)
http://www.iamvivian.com/archives/2012/02/paris.html

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


No Responses

留个脚印吧

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>