Aug
26

临时决定去意大利逛逛,选了最近的边境小镇

7.7欧元又换了个国家

文蒂米莉亚是意大利利古里亚大区因佩里亚省的一座城市,位于意大利西北部的利古里亚海岸沿岸靠近意大利与法国边界,人口大约2.5万人,被意大利人称之为“意大利的西大门”

到了意大利自然要吃意大利面了

闲逛一会后,火车站对面的咖啡店坐下来

意大利的彩票

关键词:意大利 帅哥 文蒂米利亚 咖啡 意大利面 比萨 咖啡 欧洲自由行 足球 绅士 法国 尼斯 巴黎

肥肥安游遍全世界 —— Paris
http://www.iamvivian.com/archives/2017/06/fei-fei-an-you-bian-quan-shi-jie-paris.html

肥肥安游遍全世界 —— Lyon
http://www.iamvivian.com/archives/2017/06/fei-fei-an-you-bian-quan-shi-jie-lyon.html

肥肥安游遍全世界 —— Nice
http://www.iamvivian.com/archives/2017/07/fei-fei-an-you-bian-quan-shi-jie-lyon-2.html

Tags:


No Responses

留个脚印吧

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>